• papandayan.jpg

Welcome to Barangay Papandayan Official Website!

VISION

 Isang Barangay na maunlad, may wastong edukasyon at malusog na mamamayan. Malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Maging isa sentro ng kalakalan ng Bayan ng Pinamalayan at nakakasabay sa mabilis na pagtaas ng antas ng Teknolohiya at may malalim na pananampalataya sa Dakilang Lumikha.

 

MISSION 

Iangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan, Magkaroon ng mataas na bilang ng mga dalubhasa at propesyonal. 

Maging huwaran at inspirasyon sa lahat ng pamayanan.

Magkamit ng mga karangalan para sa maayos at matalinong panunungkulan at kilalanin bilang isang maunlad na Barangay sa bayan ng Pinamalayan at buong lalawigan.

  

 GOALS   &   OBJECTIVES

Makilala  ang barangay  bilang  isang  maunlad , malinis  at matahimik   na  barangay,  may mga magagalang, mapagmahal organisado at disiplinadong  mamamayan  na  may pananalig  sa diyos.

 

 

Login Form