• papandayan.jpg

HISTORY 

Ayon sa kwento ng mga unang naninirahan na nagpasalin salin sa iba’t-ibang henerasyon hanggang sa kasalukuyang panahon, na ang barangay Papandayan ay isa sa mga naging unang Barrio ng Pinamalayan.

 

Ang barangay Papandayan ay isang masukal at magubat na lugar. Sang-ayon sa kwento nina Gng. Feliza Marquinez at Gng. Martha Marquines Muje ang Papandayan ay naging tirahan ng mga pirate o ang tinatawag na MANDARAMBONG o TULISAN. Na ang nasabing mga pirata ay nagbaon ng mga kayamanan na nagmula sa illegal na dayuhang manlalakbay at mangangalakal.

Sang-ayon din sa mga kwento, mayroong nagtayo ng mga pandayan na pinangalanang “BLACK SMITH SHOP” na kung saan ay gumagawa ng mga kagamitan o sandatang bolo o itak at iba pang matutulis na bagay upang maging proteksyon sa mga kalaban o mga tulisan. Dumaan ang maraming taon ang salitang “Pandayan” ay naging PAPANDAYAN.

  

Taong 1927 ng humiwalay ang Barangay mula sa malaking Barangay ng Quinabigan at ito ay pinamumunuan ng dating Tinyente Del Barrio IRENEO ZAMORA simula noong 1927-1931 at sinundan ng mga sumusunod:

KGG. SATURNINO LAYOSA (1933-1937)

KGG. AMADEO SOTTO (1939-1956)

KGG. JUANITO BERNARDO (1968-1972)

KGG. MAMERTO MARANAN (1964-1968)

KGG. AGUSTINE DE MESA (1968-1994)

KGG. ALBERTO MUJE SR.(1972-1994, 2007-2010)

KGG. RAUL MICIANO (1994-2007)

KGG. ANJUNE A. ZAMORA (2010-2016)

Sa naganap na election noong 2018 muli ay nahalal si KGG. Raul M. Miciano bilang punong barangay ng Papandayan.

 

Login Form