• papandayan.jpg

 

FACILITIES

Multi-Purpose Hall – Ang 2 storey multi-purpose hall building ay matatagpuan sa Sitio Laloma. Ito ay dinesenyo hindi lamang upang gawing Bahay Pulungan, kundi magsilbing Evacuation Center din sa oras at panahon ng kalamidad. Matatagpuan dito ang ibat- ibang tanggapan. Tanggapan ng Punong Barangay, Tanggapan ng Ingat-Yaman, Tanggapan ng Barangay Kalihim, SK Hall at Tanggapan ng Lupong Tagapamayapa, Session Hall at Mini Library. Ito ay may sukat na 540 square meters at may Floor Area na 205 sq. meters. Isang kongkreto at matibay na gusali.

 

Barangay Health Center – Ito ay may sukatna 150 sqr. Meters. Kongkretong gusali, matibay at may maayos na pasilidad. Dito ginagawa ang mga pagbabakuna, pagtitimbang at iba pang mga aktibidades na may kaugnayan sa pangkalusugan.

 

Barangay Flea Market (Talipapa) – Matatagpuan ito sa Sitio San Juan na kung saan ito ay tabing dagat. Dinesenyo itong mataas ang bubong, malalaki, ang mga haligi at removable ang mga mesang ginagamit sa pagtitinda, sapagkat magsisilbi rin itong talian ng mga bakulong o mga pamalakaya sa oras na may bagyo o malalaki ang hampas ng mga alon.

 

Day Care Center – may sukat na 50 sq. meters, kongkretong gusali at maayos na pasilidad. Dito hinuhubog ang kaalaman ng mga bata.

  

Senior Citizens Office – maayos na pasilidad para sa mga matatanda.

Login Form